Mladen Božanić – Božec

IMAG1034

Slikar dragačevski. Maštalac, sanjar…slikar, prenosilac likovnosti Dragačeva. Božec slika pripovedajući i pripoveda slikajući. Ovaj je momenat presudan za njegov rad. Bez velikih tema, ali i bez lažne skromnosti ujedno slika i priča . Zaljubljen u svoj kraj nalazi nepresušan izvor inspiracije u običajima,seoskom životu i lepoti krajolika. Ro|en je sa potrebom da slika, ali iskreno,obogaćuje na{u likovnu tradiciju nečim danas preko potrebnim-lepotom običnog. Izolovan od tekovina moderne umetnosti,neopterećen pomodarstvom, slika svoj svet što mu ne pada teško jer slika na izvoru.