Prirodne retkosti Dragačeva

Predeo Ovčarsko-Kablarske klisure, kompleks prirodnih i kulturnih dobara kao izuzetno očuvana celina od koje teritoriji Dragačeva pripada 550 hektara.

Spomenik prirode Rćanske pećine- Selo Rti- pećinski sistem zanimljivih hidrografskih, morfografskih i geoloških obeležja, sa atraktivnim pejzažnim odlikama okoline. Područje pod zaštitom zahvata oko 110 hektara.

Prirodno dobro ,,Radanova gora,,- mešovita grupacija hrasta lužnjaka, cera i graba u površini od 1,27 ha.

Dragačevska stabla kao spomenici prirode

Značaj stabla (zapisa) za duhovnu tradiciju Srpskog naroda seže još u duhovnu tradiciju Starih Slovena. Zapis je sveto drvo, po svom karakteru svetilište sa najstarijim obredno običajnim poreklom u duhovnoj istoriji čovečanstva pored kamenog belega. Kao i druga svetilišta ono je osveštano za sva vremena. Kao narodna svetinja zapis je čuvar sela, a u nedostatku crkve i zamena seoskom hramu. S obzirom da je zapis znatno starije obredno mesto od hrama, to se hram najčešće podiže pored ili na mestu zapisa (Guča, stablo lipe u porti crkve Sv.Arhanđela i Gavrila).

Na teritoriji Dragačeva je nekoliko ovakvih spomenika:

– stablo breze u Donjoj Kravarici,

– stabla dva hrasta lužnjaka u Donjoj Kravarici,

– stablo lipe u Guči,

– stablo bele vrbe u Guberevcima,

– stablo drena u Guberevcima,

– stablo hrasta sladuna u Vlasteljicama,

– stablo lipe u Kaon,

– stablo drena u Viči,

– stablo klena u Viči,

– stablo lipe u Pšaniku.